Key English Turkish
disabled Disabled Devredýþý Býrakýldý
home Home Ana Sayfa
action_settings Settings Ayarlar
delete Delete Sil
edit Edit Düzenle
help Help Yardým Et
loading Loading Yükleniyor
counter Counter Sayaç
badges Badges Rozetler
motivation Motivation Motivasyon
help_exclaimation Help! Yardým!
relapses Relapses Tekrarlamalar
journal Journal Günlük
reminders Reminders Hatýrlatýcýlar
share Share Paylaþ
donate Donate Baðýþ Yap
done Done Oldu
share_quote Share quote Vecize paylaþ
like_it_rate_it Like it? Rate it! Your opinion matters Uygulamayý beðendin mi? O zaman oyla ve yorumyap! Düþünceleriniz bizim için çok önemli
share_app_mail Hey! Check out 'Rewire Companion'. The best app to help you get rid of your porn addiction. Hey! buna bir göz at 'NF Companion'. Porno bagimliligindan kurtulmak için yapilmis en iyi uygulama.