Key English Dutch
prompt_1 Whenever you relapse, you reset your streak counter from here. Tap here to set your current streak. Wanneer je terugvalt, reset je je streakteller hier. Tik hier om je huidige streak in te stellen.
week Week Week
bookmark_limit_reached Non donation accounts can only bookmark up to 5 posts
If you have donated make sure to link your purchase to your account
Niet-donatie profielen kunnen maximaal 5 posts als bladwijzer opslaan
Als je gedoneerd hebt, zorg er dan voor dat je je aankoop aan je account hebt gekoppeld
body Body Body
regent Regent Regent
migrant Migrant Migrant
baron Baron Baron
compact Compact Compact
gender Gender Gender